Nákupný košík

Nemáte žiadne položky vo vašom nákupnom košíku.

Ochrana súkromia

Ochrana osobných údajov je prioritou www.milvai.sk. Rešpektujeme súkromie našich užívateľov a vzhľadom na to aplikujeme najvyššie štandardy ochrany osobných údajov. To sa týka prenosu dát, ako aj ukladania na našich serveroch.

Ak nie je možné zo strany užívateľa súhlasiť so spracovaním údajov uvedených v tomto a v relevantných dokumentoch na www.milvai.sk, žiadame, aby nepoužíval tieto stránky.
Administrátorom zhromažďovaných dát je spoločnosť Mersigo Sp. z oo, ul. Domaniewska 41, 02-672 Varšava, zapísaná v obchodnom registri vedenom Obvodným súdom vo Varšave, XIII rozhodnutia Národného súdneho registra pod číslom KRS 000481522, NIP číslo: 5213657896, REGON č. 146919661.

Evidencia návštev

Akonáhle navštívite webové stránky www.milvai.sk, náš server túto návštevu zaznamená a na štatistické účely zaznamená adresu vášho servera, názov vašej domény, dátum a čas návštevy, navštívené stránky a stiahnuté dokumenty, predchádzajúce navštívené stránky a typ prehliadača.

Zhromažďovanie osobných údajov a ich spracovanie

Od návštevníkov webových stránok získavame osobné údaje vrátane e-mailovej adresy pri on-line nákupe, registrácii do súťaží, poskytovaní on-line zákazníckych služieb a pod. Takto získané osobné údaje sa používajú na účely, na ktoré ste ich spoločnosti Mersigo poskytli.

Vaše meno, priezvisko a adresu využívame v súlade so zákonom č.122/2013 Z z., v platnom znení, na ponuku tovarov a služieb. Ak si neželáte takéto ponuky dostávať, dajte nám, prosím, vedieť.  Je možné, že vaše meno, priezvisko a adresu odovzdáme inému správcovi za účelom ponuky tovaru a služieb. Ak s týmto postupom nesúhlasíte, prosím, informujte nás. S vašim súhlasom používame na ponuku tovarov a služieb aj vašu e-mailovú adresu alebo telefónne číslo.

Informácie o spracovaní osobných údajov

Osobné údaje sa vždy spracovávajú v súlade s platnými právnymi predpismi. Ochrana a rešpektovanie vašich práv sú našou prioritou.

Spracovanie osobných údajov vykonáva automaticky alebo manuálne spoločnosť Mersigo, prípadne touto činnosťou poveruje skúsených a spoľahlivých spracovateľov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Spoločnosť Mersigo vám garantuje všetky práva vyplývajúce zo zákona č.122/20013Z.Z. o obcrane osobných údajov ,v platnom znení /ďalej len zákon/. Máte právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na opravu svojich osobných údajov a ďalšie práva vyplývajúce z §28 a §29

zákona.

Prehlásenie:  Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý/á práv v zmysle ust.§ 28 zákona o ochrane osobných údajov, a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa §15  zákona.

Ďalej prehlasujem, že všetky poskytnuté údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivé údaje zodpovedám v zmysle § ods.7 písm.b, zákona 122/2013 Z.z


Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov alebo ak sa domnievate, že došlo k porušeniu vašich práv, kontaktujte nás, prosím:

email: pomahajko@milvai.sk